Sumber : Islamweb

No. Ruj. : Fatawa 112022

Kandungan :
Tidak diketahui sebarang dalil yang melarang seseorang minum dengan
menggunakan bekas atau cawan yang tertera nama Allah atau ayat suci.
Di sini hukum asal boleh diguna pakai iaitu ب، والأصل في الأشياء ال
"asal sesuatu itu adalah harus".
Ini disokong dengan keterangan bahawa rasullullah pernah memakai
cincin yang tertera padanya nama Allah yang diriwayatkan oleh Bukhari.

Walaupun begitu, dinasihatkan supaya menjaga bekas/ cawan tersebut
tidak diletakkan di tempat-tempat yang boleh membawa maksud
merendahkannya atau menghinanya yang tidak layak ia diletakkan.

Sekiranya ianya rosak atau pecah tidak boleh dibuang dalam bakul
sampah, tetapinya mesti ditanam ditempat yang suci, membakar, atau
melupuskan dengan cara yang terbaik.

Bahan Asal boleh didapati dalam bahasa arab di http://www.islamweb.net

Advertisements