Mengikut fatwa Syeikh Ramadhan al Buti:
Seorang muslim tidak ditengah mengiringi jenazah orang kafir, dan mengucap takziah kepada keluarga si mati kerana ianya termasuk sesuatu yang disenangi dan diglakkan. Akan tetapi kita dilarang menyertai peribadatan mereka dan upacara keagamaan mereka.

Advertisements